Groep 3-4-5

De leerkrachten van groep 3-4-5 zijn juf Jiske en meester Roel. Meester Roel geeft les op dinsdag. Juf Jiske geeft les op maandag en woensdag t/m vrijdag. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, dit zorgt voor veel energie bij zowel de kinderen als bij ons. We proberen dan ook naast de reguliere lessen veel te doen met verschillende werkvormen, spelletjes en beweging. Een voorwaarde om deze activiteiten te kunnen doen is een fijne en veilige sfeer in de klas, hier werken we dan ook wekelijks aan door middel van Kanjertraining en opdrachten of activiteiten tussen de lessen door.

   

Wat doen we in groep 3-4-5?

In groep 3, 4 en 5 werken de kinderen van uit de thema's van Alles-in-1 die schoolbreed worden ingezet. Groep 5 werkt in de weken dat er niet aan één van de vijf Alles-in-1 thema’s met alles Alles-Apart. De lessen zullen veelal bestaan uit een korte instructie, waarna de leerlingen zelfstandig of samen de verwerking gaan maken en er zal afgesloten worden met een korte nabespreking. De opdrachten en het lokaal zijn zo ingericht dat de leerlingen zich zelfstandig goed kunnen redden.

Elke thema voor groep 5 duurt 5 á 6 weken. Binnen Alles-in-1 komen voor groep 4 dit jaar de volgende thema's aan bod:

  • Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen
  • Geloof 
  • Moderne Geschiedenis
  • Verkeer en Vervoer
  • Milieu en Kringloop

 Met groep 4 gaan we werken aan de volgende thema's, deze duren 8 weken:

  • Waar is het?
  • Jij en ik!
  • Wanneer was het?
  • Hoe werkt het?
  • Wat groeit en bloeit

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen, dit bestaat uit het leren van letters en klanken, het leren lezen en schrijven en vooral heel veel oefenen met lezen! We kijken daarbij ook de leesdas en lettervos.

Naast Alles-in-1 en Alles-Apart rekenen we met Snappet. Dit betekent dat de leerlingen een eigen Chromebook hebben waarop zij kunnen rekenen. Het niveau van de sommen wordt aangepast aan de vaardigheden van de individuele leerlingen. Daarnaast gebruiken we Snappet ook voor woordenschat.

Verschillende vakken die naast het taal, reken, wereldoriëntatie – en woordenschatonderwijs aan bod komen zijn: schrijven, Kanjertraining, Geobas, Engels, drama/muziek van juf Erna en natuurlijk de wekelijkse gymles op donderdag van 9.45 tot 10.45 uur van onze vakdocent juf Iris.

Omdat bewegen voor jonge kinderen belangrijk is, wordt er gedurende de dag een aantal beweegmomenten ingelast. Een voorbeeld daarvan is dat wij bij het dagelijkse woordenflitsen een beweging bedenken om te doen. Ook bij het rekenen of dictee proberen we elke week een keer buiten of binnen te bewegen.

   

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!