De O.B.S. Wilp-Achterhoek

OBS Wilp-Achterhoek is een school voor iedereen.

Het trefwoord is “respect”. We zijn samen, met elkaar. Verzorgers, kinderen en leerkrachten, hebben respect voor de normen en waarden van elkaar. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus, gezindten en culturen. Het geven van goed, passend onderwijs, in een veilige stimulerende omgeving, is onze belangrijkste leidraad. Ons onderwijs is zodanig ingericht, dat de leerlingen in principe in acht jaar de school doorlopen.

De Openbare Basisschool Wilp-Achterhoek is één van de scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Archipel Onderwijs. Tot Stichting Archipel Onderwijs behoren alle 20 scholen voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen.
In totaal telt de stichting ongeveer 3200 leerlingen en ruim 350 medewerkers.

Onderwijsbehoefte

Kinderen zijn allemaal verschillend en maken ook verschillende dingen mee in hun leven. Dit maakt dat sommige kinderen soms iets anders nodig hebben dan de rest van de groep. Om goed te weten wat de onderwijsbehoefte is en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen, volgen wij de zorgroute van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de basisondersteuning op onze school wordt vormgegeven. 
Download hier ons schoolondersteuningsprofiel.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: