Informatiegids

De basisschool neemt in het leven een belangrijke plaats in, voor kinderen en voor ouders. In de loop van de jaren wordt uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwd aan de zorg van de juffen en meesters van onze school. Dat is veel. Een school kies je dan ook met zorg.

De informatiegids een hulpmiddel bij het kiezen van de juiste school voor uw kind. De gids is bedoeld voor ouders, verzorgers die hun kinderen op onze school hebben en voor ouders, verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken. In de gids beschrijven wij onze visie, uitgangspunten en hoe wij de kwaliteit waarborgen en verbeteren.

Download hier de informatiegids 2019-2020

In de informatiegids staat informatie over de beleidsmatige kant van de school. 
De informatiegids en de schoolkalender zijn tot stand gekomen in samenwerking met het team en de KindCentrumRaad (KCR). De KCR heeft instemming verleend aan de inhoud van de schoolgids.

Download hier de kalender
In de informatiegids spreken we steeds over verzorgers. Met verzorgers bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: