Interne Begeleiding 

Saira Hemeltjen is onze interne begeleider. Zij is aanwezig op dinsdag, daarnaast is zij bereikbaar via de mail. U bent ten alle tijden welkom om met haar in gesprek te gaan. Voor dringende zaken kunt u terecht bij Ivo Gerritsen. Hij heeft een kantoor naast de hoofdingang. 

Naast de schoolgids wordt op school een zorgplan gehanteerd waarin uitgebreid omschreven staat hoe de zorg op onze school geregeld is voor de kinderen. Het zorgplan is opgesteld door de interne begeleider het is tevens door de KCR doorgenomen en goedgekeurd. Het zorgplan kan opgevraagd worden.

De taak van de interne begeleider:
• Het volgen en begeleiden van kinderen die extra zorg behoeven.
• Uitvoeren van pedagogisch/ didactisch onderzoek
• Al dan niet samen met andere leerkrachten handelingsplannen opstellen.
• Voorbereiden van “zorgvergaderingen” .
• Overleg met collega’s en ouders.
• Overleg voeren met hulpverlenende instanties zoals: orthopedagoog,
   Commissie Leerling-zorg,Functionaris Passend Onderwijs, Bureau Jeugdzorg,
   vertrouwensarts, schoolarts, scholen voor speciaal onderwijs.
• Om ervaringen uit te wisselen neemt zij ook deel aan bijeenkomsten met andere IB-ers.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van het protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering. De tekst van dit protocol is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. In verband met de invoering van Passend Onderwijs is de Wet op een aantal punten aangevuld en gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is het protocol grondig te herzien. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.

In voorkomende gevallen wordt ook volgens dit protocol gehandeld. Klik hier voor meer informatie.

 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!