Thematisch en spelenderwijs leren

De maatschappij verandert snel. Een aantal jaren geleden was het onmogelijk te bedenken dat we nu allemaal een mobiele telefoon hebben, waarmee we niet alleen kunnen bellen maar ook bijvoorbeeld betalen. Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat kinderen goed voorbereid zijn op deze altijd veranderende wereld? Niet alleen door kennis, maar vooral door vaardigheden!

Kinderen verschillen van elkaar en leren op hun eigen manier. Een gezamenlijke start is prima, maar de verwerking is voor iedereen verschillend. Ook heeft ieder kind zijn eigen talenten; de een is goed in rekenen, de ander in sporten en weer een ander in schilderen. Wij proberen hier zo goed mogelijk op aan te sluiten, zodat elk kind het meeste uit zichzelf haalt! Zo kunnen de kinderen hun eigen taken inplannen op hun weektaak, stellen ze een doel op voor zichzelf wat ze zelf graag willen leren en krijgen ze vrijheid (in gebondenheid) om hun werk te doen op hun manier.

Om de leerstof zo veel mogelijk bij elkaar te laten aansluiten, maken wij gebruik van thematisch werken. De lessen worden zo veel mogelijk aangeboden binnen het thema, waardoor er meer samenhang is binnen de school. Naast Alles-in-1 wordt er gewerkt met Snappet, waarmee zowel de rekenvaardigheid als de technische vaardigheid van de leerlingen wordt vergroot.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!