Ruim 4.000 m2 ontdekkingsplein!


Een moestuin, ontdekkingspad, waterpomp met waterloop, blote voetenpad, voetbalveld met natuurlijke omheining, boomstammenpad,
 buitenlesplek en een amfitheater, een verkeersplein, modderkeuken, grote zandbak, zandkuil met diverse klim- en speeltoestellen en sportveld (voor o.a. basketbal).

Ook is er gedacht aan de dieren! In de weken dat de kinderen thuisonderwijs kregen vanwege corona, zijn insectenhotels en vogelhuisjes versierd.  

We hebben buitenonderwijs, in combinatie met bewegend leren, volledig omarmd en opgenomen in onze visie op onderwijs evenals het ontdekkend leren. Dit alles gebeurt binnen ons thematisch onderwijs. 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!