Welkom in groep 1-2

Onze groep heeft 2 juffen: juf Mirranda en juf Marleen. Juf Marleen werkt op maandag, dinsdag en woensdagochtend en juf Mirranda werkt op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Met veel plezier werken wij op deze school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, alleen op deze manier kunnen zij het best uit zichzelf halen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de sfeer in onze groep. Om de kinderen in een vertrouwde omgeving plezier te laten ervaren in het leren en ontdekken waar hun talenten en kwaliteiten liggen. Het is geweldig om de kinderen te zien groeien.

 


 

Wij werken thematisch. Binnen deze thema’s besteden wij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden:  

- rekenen
- taal
- creatieve ontwikkeling (muziek, drama, kntuselen, tekenen)
- motorische ontwikkeling
- sociaal-emotionele ontwikkeling


Dagindeling:
 
Inloop

De kinderen van groep 1-2 komen om 8.20 uur naar binnen. Bij binnenkomst begroeten kind en leerkracht elkaar. De inloop is ’s ochtends vanaf 08.20 uur. Tijdens de inloop werken de leerlingen aan reken en taaldoelen, datgene wat op tafel staat of in de hoeken. 

 
Kring

We bespreken de dag, datum en de dagplanning. We heten elkaar welkom en er is ruimte om voor wie dat wil iets te vertellen. De hulpjes mogen naast de juf zitten. De onderwerpen verschillen van dag tot dag. Dit kan bijvoorbeeld zijn; een kringgesprek, prentenboek, liedje, versje, taal/rekenactiviteit, instructie, drama of het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal.

 
Werken

Kinderen kiezen een werkje van het Digikeuzebord. We werken ook met weektaakjes. Buiten de weektaakjes hebben ze keuzevrijheid om te kiezen uit de activiteiten van het Digikeuzebord. Bij de weektaakjes staat iedere week een ander ontwikkelingsgebied centraal. De weektaak plannen de kinderen zelf op het Digikeuzebord (zelfstandigheid), de leerkracht houdt in de gaten of de weektaakjes worden uitgevoerd. We stimuleren de kinderen om samen te werken en elkaar te helpen (samenwerken), daarom ruimen we ook samen de klas op.

Fruit eten 

De kinderen laten hun eten en drinken in de tas. Als we gaan eten en drinken pakken wij samen met de kinderen de tas en zetten het samen klaar. We eten in de ochtend gezamenlijk fruit of groente in de kring. Wij promoten de gezonde pauzehap (water, groente en fruit). 

 

Bewegen
Dagelijks spelen we op twee momenten buiten. Na het fruit eten hebben we een gezamenlijke pauze met de hele school. Elke middag spelen we vrij buiten of een begeleidt spel door de leerkracht 

 

Lunch
We eten in de klas gezamenlijk aan tafel onze lunch. Het liefst gezonde boterhammen en een beker drinken. Wij hebben tosti-dag op dinsdag. De kinderen mogen op de dinsdag 1 tosti meenemen. Om de tosti zo gezond mogelijk te houden mag er kaas en/of ham/kipfilet op. 

 

Afsluiting van de dag 

Aan het einde van de dag evalueren/ reflecteren we. Soms spelen we een spelletje of lezen we een verhaaltje. Ook worden de werkjes/brieven uitgedeeld.


    


Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!