Welkom in groep 6-7-8!

Wij zijn een gezellige groep 6-7-8 met 21 kinderen in de groep. In groep 6-7-8 werken meester Roel (maandag) en juf Nienke (dinsdag t/m vrijdag). 

Juf Nienke

Al drie jaar werk ik met erg veel plezier op Kindcentrum Wilp-Achterhoek. Het fijne aan deze school is de sfeer die er heerst. Daarnaast is het prachtig om samen met de kinderen gebruik te maken van ons speel-leer en ontdekplein; lessen van binnen naar buiten halen! Het leuke aan het werken in de bovenbouw is de gesprekken die je met de kinderen kunt voeren. De gesprekken gaan over van alles, zoals wereldse zaken of iets wat hen bezighoudt. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat elk kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

 

Hoe werken wij in groep 6-7-8?

Veilig voelen, op je gemak voelen zijn belangrijke aspecten voor kinderen om met plezier naar school te gaan. Om hierbij stil te staan maken wij gebruik van ‘Kanjertraining’.  

Thematisch werken

Binnen ons onderwijs werken wij thematisch. Hiervoor gebruiken wij de methode Alles-in1, waarin wij 5 projecten per jaar behandelen. Dit jaar komen de volgende thema’s aan bod, namelijk:

  • Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen
  • Geloof
  • Moderne Geschiedenis
  • Verkeer en vervoer
  • Milieu en Kringloop
Tijdens de projectloze weken maken wij gebruik van ‘Alles Apart’. Deze methode staat stil bij de vakken: begrijpend lezen, taal en (werkwoord)spelling. Engels komt hierbij ook aan bod. 

Rekenen

Bij het rekenen maken wij gebruik van Snappet welke aansluit bij de methode ‘Wereld in getallen’. De kinderen krijgen instructie aan de hand van de instructielessen. Na de instructie verwerken de kinderen in Snappet, via hun Chromebook, de les. 

Kunstzinnige- en culturele oriëntatie

 Tijdens onze projecten ondernemen wij culturele activiteiten passende bij de thema’s. Door deze activiteiten te ondernemen, leren de kinderen kennismaken met verschillende maatschappelijke aspecten. In het kader van kunstzinnige oriëntatie krijgen de kinderen twee keer per drie weken les van juf Erna. Juf Erna geeft de vakken drama en muziek. Tijdens haar lessen worden de kinderen, binnen hun eigen veiligheid, uitgedaagd om te acteren en te musiceren. Naast de drama- en muziekles hebben de kinderen één keer in de week een uur crea. Hierbij staan de verschillende leerlijnen van kunstzinnige oriëntatie centraal.  

Studievaardigheden

 Een voorbereiding op het voortgezet onderwijs zijn het aanleren van studievaardigheden. Om hier alvast aandacht aan te schenken gebruiken wij hulpkaarten voor alle groepen. Daarnaast is richten wij onze weektaak zo in dat de kinderen leren te plannen, één van de onderdelen van studievaardigheden.  

(begrijpend) lezen

 Voor het vak begrijpend lezen maken wij gebruik van Junior Einstein en Alles-in-1. De teksten in beide methodes behandelen wij als een begrijpend leesles waardoor de kinderen met vele tekstsoorten in aanraking komen.  Daarnaast hebben de kinderen elke dag een moment waarop wij stillezen. Met boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen stimuleren wij het leesplezier. De boeken die de kinderen lezen komen uit onze eigen schoolbibliotheek. 

Schrijven

 Voor het schrijven maken wij gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. Groep 6 is veelal bezig met het aan elkaar schrijven. In groep 7 en 8 bouwen wij dit uit naar blokletters. 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!