Welkom in groep 6-7-8!

In groep 6-7-8 werken juf Mechteld (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Nienke (maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag).

Juf Mechteld

Sinds vorig jaar werk ik met heel veel plezier op Kindcentrum Wilp-Achterhoek. Ik vind het heerlijk om veel naar buiten te gaan met de kinderen en ze zowel binnen als buiten bewegend te laten leren. De fijne sfeer die wij op school hebben, spreekt mij ontzettend aan. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich gezien voelt. Wanneer een kind lekker in z’n vel zit, komt hij/zij het beste tot leren.

Juf Nienke

Dit schooljaar werk ik voor het eerst op Kindcentrum Wilp-Achterhoek. Het werken op deze school spreekt mij erg aan vanwege de sfeer die er heerst. Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat en dat hij/zij zich thuis voelt. De gesprekken, over wereldse zaken, die je als leerkracht hebt met leerlingen in de bovenbouw vind ik één van de mooie aspecten van de bovenbouw.

Hoe werken wij in groep 6-7-8?

Binnen ons onderwijs werken wij thematisch. Hiervoor gebruiken wij de methode Alles-in1, waarin wij 5 projecten per jaar behandelen. Dit jaar komen de volgende thema’s aan bod, namelijk:
- Nederland
- Kunst
- Prehistorie, Grieken en Romeinen
- Energie
- Dieren
Daarnaast, in de tussenweken, gebruiken wij Alles Apart. Hierin worden alle taalaspecten apart behandeld, zoals: spelling, grammatica, werkwoorden. Engels komt hierbij ook aan bod. Voor begrijpend lezen gebruiken wij Bijlesmeester en Snappet. Voor de studievaardigheden gebruiken wij Blits.
De kinderen werken op Snappet met rekenen, woordenschat en begrijpend lezen. Wij gebruiken voor rekenen de methode Wereld In Getallen. Daarnaast presenteren de kinderen een boekendoos en een spreekbeurt en maken zij een werkstuk. Door middel van de Kanjermethode besteden wij regelmatig aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Onderdeel daarvan is dat leerlingen een presentatie over zichzelf geven; de zogenaamde kanjertafel.
De kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Wij leren de leerlingen plannen door middel van onze weektaak. Hierbij plannen de leerlingen zelf hun werk in. Uiteraard hebben wij daarbij oog voor de onderlinge verschillen.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!