Welkom in groep 1-2-3

Onze groep heeft 2 juffen: juf Mirranda en juf Marleen. Juf Marleen werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Mirranda werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Met veel plezier werken wij op deze school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, alleen op deze manier kunnen zij het best uit zichzelf halen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de sfeer in onze groep. Om de kinderen in een vertrouwde omgeving plezier te laten ervaren in het leren en ontdekken waar hun talenten en kwaliteiten liggen. Het is geweldig om de kinderen te zien groeien. Een dag in de groep

De ouders van groep 1 en 2 brengen hun kinderen vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur binnen. De kinderen van groep 3 blijven, net als de andere groepen, buiten tot de bel gaat. De juf haalt de kinderen op en neemt hen mee naar binnen. Het is handig om sloffen op school te hebben, als ze binnen komen verruilen ze de schoenen voor de sloffen. De kinderen hangen hun jas bij hun naam en zetten hun tas in de bak onder de kapstok. Eten en/of drinken voor in de koelkast kan in de bak naast de grote bak voor de tassen. Wat niet in de koelkast hoeft blijft in de tas.  

Wanneer de kinderen de klas binnenkomen, geven zij de juf een hand om goedemorgen te wensen. Ook geven ze d.m.v. een smiley op het reflectiebord aan hoe de dag is begonnen qua emotie. De kinderen blijven doorspelen/werken tot 8.45 uur. Wij noemen dit de inloopTijdens de inloop zijn de kinderen bezig met een lees/reken-activiteit, dat kan zijn een werkblad, in de hoek, op de mat of een ontwikkelingsmateriaal. 

Ne de inloop starten we elke ochtend met een energizerDe kinderen zijn in beweging en doen de oefening samen waardoor ze zich meer betrokken voelen en zorgt voor een positieve sfeer in de groep. 

Ook het planbord wordt besproken. De kinderen kunnen zien wat we die dag allemaal gaan doen. 

   

 Gedurende de ochtend werken alle kinderen aan de taal- en rekenvoorwaarden. Het is fijn om met groep 1-2-3 hier samen aan te werken zodat ze van elkaar kunnen leren. Dit doen we veel met bewegend en ontdekkend leren in de groep of buiten op het speelleer en ontdekplein. Voor groep 3 gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen, Wereld in getallen en Pennenstreken, de doelen van groep 1-2 sluiten wij hierop aan (met ondersteuning van de methode schatkist). Door observatie, het leerlingvolgsyssteem (BOSOS voor groep 1-2, methodetoetsen en de CITO’s voor groep 3) kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Elke ochtend worden de doelen besproken met de kinderen zodat ze weten waar we deze dag aan gaan werken. De kinderen kunnen dit ook zien op het doelenbord. 

  

Voor het 10-uurtje (fruit/drinken) starten we met Veilig Leren Lezen. Dit doen we met de gehele groep door gebruik te maken van bewegend leren. Na de pauze starten we met Wereld in getallen en werken ook hier aan de doelen dmv bewegend leren. Als groep 3 verdieping krijgt gaat groep 1-2 samen met de onderwijsassistent in het speelwerklokaal aan de slag met de speelwerktijd. Dit zijn specifieke werkjes voor deze groep die aansluiten bij het thema waar de gehele school aan werkt.  Ze maken gebruik van het digikeuzebord zodat ze leren om zelfstandig de werkjes in te delen en ze kunnen werken aan het werkje waar op dat moment hun belangstelling ligt. Het is wel de bedoeling dat ze aan het eind van de week het aantal ‘moet-werkjes’ behaald hebben. Ze worden begeleid door de onderwijsassistent. Na het ‘moet’-werkje hebben ze de mogelijkheid om een eigen keuze te maken. Dit kan zijn knutselen, tekenen, de bouwhoek, huishoek maar ook de reken-, taal- en motoriekhoek behoren tot de mogelijkheden. Is groep 3 klaar met de verwerking is er altijd verrijking op eigen niveau in hun eigen postbak maar ook zij kunnen gebruik maken van de reken, taal en motoriekhoek. Schrijven, het aanleren van de letters, met de kinderen van groep 3 gebeurt ook in de ochtend. De kinderen van groep 1-2 zijn bezig met de motoriek. Bijvoorbeeld kleien, kralen rijgen maar kan ook een werkblad zijn. 

  

In de middag gaan de kinderen aan de slag met creatieve activiteiten, muziek en techniek, reken- en taalcircuit. De sociale vaardigheden gebruiken we natuurlijk de hele dag. Hierbij gebruiken wij de Kanjermethode. 

Om 14.00 sluiten we de dag samen af. De kinderen vertellen wat ze gedurende de dag hebben geleerd (we komen terug op de doelen van de dag) en hoe alles is gegaan.   

Drama/muziek 

We dansen en zingen veel in de groep. Vooral omdat we bezig zijn met bewegend leren en daar hoort natuurlijk af en toe ook muziek bij. Elke woensdagmiddag komt juf Erna om met de kinderen te bewegen op muziek en om te werken met verschillende theatervormen, zoals pantomime. De kinderen leren zo spelenderwijs om sociale en culturele vaardigheden te leren.

Gymnastiek 

Iedere dag is er tijd voor beweging. Tijdens de pauzes maar ook tussendoor spelen de kinderen buiten op ons prachtige speelleerplein. Op donderdag (september t/m mei) gaan we met de bus naar de sporthal in Teuge. Daar krijgen de kinderen dit jaar les van juf Iris. Zij nemen zelf gymkleding en gymschoenen mee. Het is handig om schoenen met klittenband of elastiek mee te geven. 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!