Logopedie

De scholen in de Gemeente Voorst beschikken over een gemeentelijke logopediste; Winanda Jansen. Eenmaal per veertien dagen komt zij met haar logomobiel op onze school om kinderen logopedisch te behandelen. Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag logopedisch gescreend. Er wordt dan gekeken naar taal, gehoor, articulatie, stem, luistervaardigheden, vloeiendheid en mondgedrag. De betreffende ouders krijgen vooraf en achteraf bericht over de screening en hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. De resultaten van de screening worden ook doorgegeven aan de leerkracht(en) en de schoolarts. 

Tot en met groep 8 kunnen ieder moment van het jaar leerlingen aangemeld worden.

  
Voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kan het volgende gelden: 

• advies voor de ouders
• controle na toestemming van de ouder(s)
• uitgebreid onderzoek na toestemming van ouder(s)
• 1 x per 14 dagen logopedische begeleiding in samenwerking met de ouder(s) 


Voor telefonisch contact : Logopedie Gemeente Voorst tel.: 06-54645164 


    

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!