Snappet

Snappet is een vorm van tabletonderwijs ter ondersteuning van de leerkracht. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, minder werkdruk en beter inzicht en overzicht in de klas. Verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en meer individuele differentiatie zullen op korte termijn leiden tot een verbeterd leerresultaat.  Het is heel waardevol dat kinderen gaan overleggen en samenwerken om tot het goede antwoord te komen en om te zien hoe zij het beter kunnen doen.

Verder geeft Snappet direct inzicht en overzicht in de leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen.  Geen schriften en werkboeken meer, maar aan het werk op de tablets van Snappet. Geen spelletjes maar lesstof! De leerkracht kijkt tijdens de les direct mee en kan zo extra aandacht geven aan een leerling die dat nodig heeft.

Tot slot zorgt Snappet voor minder werkdruk dus meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse. Snappet tabletonderwijs sluit naadloos aan op de gebruikte lesmethoden en biedt vele voordelen, zo kunnen kinderen op hun eigen niveau werken en is het voor de leerkracht mogelijk om gerichte instructie te geven.


    

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!