Schooltijden

Op Kindcentrum Wilp-Achterhoek hebben we een continurooster: maandag t/m vrijdag gaan kinderen van 8.30 - 14.15 uur naar school.

De kinderen komen een kwartier voor aanvang van de lessen op het school plein. Vanaf die tijd is er toezicht. De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. De kinderen staan in de rij en gaan groep voor groep naar binnen. Ouders van groep 1 en 2 brengen hun kinderen vanaf 8.15 u. tot 8.30 u. naar binnen. Zij gebruiken de kleuteringang, de ouders verlaten om 8.30 uur de school.

Ziekmelden

Indien uw kind niet naar school kan door ziekte of doktersbezoek, o.i.d., dient u de leerkracht daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Bel het liefst vóór schooltijd naar 055-3231680.

Verzuimregeling

Vanaf de eerste schooldag van de volle maand, die volgt op de 5e verjaardag van de leerling, geldt de leerplicht.

Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ze zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Als een kind ziek is, moet dat door de ouder(s)/verzorger(s) meteen gemeld worden bij de school. U leest hier meer over de leerplicht en de verzuimregeling van onze gemeente Voorst

Verlofregeling

Wij krijgen heel regelmatig de vraag of het mogelijk is om verlof te verlenen voor een extra vakantie(dag). Volgens de Leerplichtwet is dat niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzondering. Meer informatie over de Verlofregeling van onze Stichting Archipel vindt u hier. U kunt daar ook een formulier downloaden om bijzonder verlof aan te vragen; graag inleveren bij de directie op school.

 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!