De KindCentrumRaad (KCR)

De KCR vergadert gemiddeld 1 x per maand.

Oudergeleding: Erik Honders (voorzitter), Kristy Boerkamp (secretaris / oudergeleding opvang) en Majorie Overkamp.
Teamgeleding: Mirranda Arendsen en Derkje Griffioen
Adviserend lid: Imke Roeterdink (directie) 

De KCR wil de ouders graag op de hoogte houden van het geen is besproken tijdens de vergadering. Dit gebeurt via de nieuwsbrief. De KCR levert de tekst aan voor in de nieuwsbrief, die iedere maand door de directie wordt verstuurd naar alle ouders.

Onze KCR maakt deel uit van de Gemeenschappelijke MR (GMR) van het openbaar onderwijs van de Stichting Archipel.

> lees meer over: Medezeggenschap of Het huishoudelijk reglement

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: