De KindCentrumRaad (KCR)

De KCR vergadert gemiddeld om de 8 weken.

Oudergeleding: Christel Borgonjen (voorzitter), Frederike Oolman (secretaris/oudergeleding opvang) en Margriet Hoenink.
Teamgeleding: Mirranda Arendsen, Nienke Mensink en Ingrid Schutte (opvang)
Adviserend lid: Ivo Gerritsen (directie) 

De KCR wil de ouders graag op de hoogte houden van het geen is besproken tijdens de vergadering. Dit gebeurt via de nieuwsbrief. De KCR levert de tekst aan voor in de nieuwsbrief, die iedere maand door de directie wordt verstuurd naar alle ouders.

De KCR is te bereiken op een eigen mailadres: kcr.wilpachterhoek@archipelprimair.nl

Onze KCR maakt deel uit van de Archipelraad (GMR) van het openbaar onderwijs van de Stichting Archipel.

> lees meer over: Reglement KCR maart

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!