“ik ontdek, ik groei, ik ben”

De rapportfoliomap gaat gedurende de gehele basisschoolperiode mee en heeft een vaste structuur van tabbladen. Hij wordt ingevuld door leerkracht en kind samen, en samen presenteren zij deze aan de ouders tijdens het rapportfoliogesprek.

  

“ik ontdek”

Achter dit tabblad zitten de kindplannen. De kinderen krijgen d.m.v. een kindplan de mogelijkheid om zelf doelen te stellen t.a.v. hun leerproces. Dit kunnen doelen zijn die direct met het leerproces te maken hebben of doelen die te maken hebben met verdieping of het eigen maken van vaardigheden. Iedere week krijgen de kinderen op een vast moment de tijd om te werken aan hun eigen doel. Dit staat vermeld op de weektaak.

“ik groei”

Achter dit tabblad bevindt zich o.a. de informatie vanuit de methodetoetsen en CITO toetsen. Het gaat over de cognitieve ontwikkeling van het kind. De ik-rapporten gaan over verschillende vaardigheden en talenten. Zowel kind als leerkracht kunnen aangegeven hoe zij vinden dat de ontwikkeling verloopt.

Tijdens het kindgesprek worden de mogelijke verschillen besproken en wordt er bekeken of er persoonlijke leerdoelen te koppelen zijn voor een volgende periode.

“ik ben”

Achter dit tabblad worden aan het eind van het jaar alle documenten geplaatst uit de tabbladen ik ontdek, ik groei en ik bewijs. Dit tabblad is dus een archief van alle verzamelde documenten gedurende de basisschooltijd.

“ik bewijs”

Achter dit tabblad plaatsen de kinderen werk waar ze trots op zijn. De kinderen voegen ook bewijs toe, waarmee zij kunnen aantonen dat zij hun persoonlijk gestelde leerdoelen in het kindplan hebben behaald.

Tijdens het rapportfolio gesprek, in de groepen 4 t/m 8, zal het kind zelf toelichten wat hij/zij heeft geleerd en of het doel is bereikt. In de groepen 1 t/m 3 voert de leerkracht met de ouder(s) alleen het gesprek.

Een rapportfolio gaat over een ontwikkelingsproces van kinderen. Het gaat daarbij om de cognitieve groei, de sociaal-emotionele groei en het ontdekken van je eigen talenten.

    

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!