Welkom in groep 4-5

In groep 4 en 5 werken de kinderen van uit de thema's van Alles-in-1. Groep 5 werkt in de weken dat er niet aan één van de vijf Alles-in-1 thema’s wordt gewerkt met alles Alles-Apart. De lessen zullen veelal bestaan uit een korte instructie, waarna de leerlingen zelfstandig of samen de verwerking gaan maken en er zal afgesloten worden met een korte nabespreking. De opdrachten en het lokaal zijn zo ingericht dat de leerlingen zich zelfstandig goed kunnen redden.

Elke thema voor groep 5 duurt 5 á 6 weken. Binnen Alles-in-1 komen voor groep 5 dit jaar de volgende thema's aan bod:

  • Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen
  • Geloof
  • Moderne Geschiedenis
  • Verkeer en Vervoer
  • Milieu en Kringloop
 Met groep 4 gaan we werken aan de volgende thema's, deze duren 8 weken:

  • Waar is het?
  • Jij en ik!
  • Wanneer was het?
  • Hoe werkt het?
  • Wat groeit en bloeit
Naast Alles-in-1 en Alles-Apart rekenen we met Snappet. Dit betekent dat de leerlingen een eigen tablet hebben waarop het niveau van de sommen wordt aangepast aan de vaardigheden van de individuele leerlingen. Daarnaast gebruiken we Snappet ook voor woordenschat.

Verschillende vakken die naast het taal, reken, wereldoriëntatie – en woordenschatonderwijs aan bod komen zijn: verkeer, schrijven, Kanjertraining, Geobas, Engels en natuurlijk de wekelijkse gymles.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: