De pedagogisch medewerker:

De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroep zijn Erna Geerlings en Ingrid Schutte.

 

E-mailadres pedagogisch medewerkers:

ingridschutte@archipelprimair.nl

 

Inloop en schooltijden:

De peuters kunnen tussen 08.30 uur en 08.45 uur worden gebracht. De ouders mogen mee naar binnen. De inloop is ’s ochtends vanaf 08.30 uur. Tijdens de inloop spelen de peuters met het materiaal dat op de tafel wordt aangeboden of in de speelhoeken. Om 9.00 gaan we samen in de kring. We zingen dan het goedemorgen lied  en starten de ochtend met een activiteit in het kader van het thema.

 

Dagritme:

Doormiddel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien hoe de ochtend eruit ziet.

 

9.00 uur: starten in de kring,

9.15 uur: zelfstandig spelen, een activiteit doen gezamenlijk of in kleine groepjes(in het kader van het thema).

9.45 uur: toilet- en luierronde

10.00 uur: samen fruit eten en drinken. 

Wij promoten een gezonde snack zoals groente/fruit en water.

10.30 uur: gezamenlijk  buitenspelen met de kleuters

11.00 t/m 11.30 gezamenlijk peuter en jongste kleuter half uurtje

11.30 uur: samen opruimen

11.45 uur : afsluitkring met liedjes en een klein spelletje

12.00 uur: kinderen worden opgehaald

 

Bosos

Voor het volgen van de ontwikkeling van onze peuters werken wij met het kindvolgsysteem Bosos.

Deze wordt ook op de basisschool gebruikt om de kleuters te volgen wat zorgt voor een mooi doorgaande lijn.

Al op de peuterspeelgroep wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op alle gebieden. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk wordt gevolgd en zo concreet mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze werkwijze kan de pedagogisch medewerker, tevens mentor van het kind, beslissingen nemen die voor de toekomst van een kind van essentieel belang zijn.

 

Oudergesprekken en rapportfolio:

In de periode dat uw kind naar de peuter speelgroep komt zullen er 3 oudergesprekken plaats vinden.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar of bij de start van de peuterspeelgroep zullen we een omgekeerd oudergesprek hebben (OO gesprek). U vertelt over uw kind en wij zullen aanvullende vragen stellen).

Het tweede gesprek vindt plaats als uw kind bijna 3 jaar is. We bespreken dan de ontwikkelingslijnen van uw kind. Met bijna 4 jaar volgt het derde gesprek dit is  tevens het overdrachtsgesprek naar de basisschool. Gaat uw kind naar groep 1 van KC Wilp-Achterhoek, dan zal de leerkracht van groep 1 hier ook bij aanwezig zijn. Zo is zij meteen goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. En zal het een (nog) fijnere start hebben in groep 1

Wij vinden het belangrijk dat u zich als ouder vrij voelt om ook de pedagogisch medewerker op te zoeken wanneer u een vraag heeft over uw kind.

   

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!